Elektriciteit.info header image

Hoe Ontstaat Elektriciteit?

Elektriciteit, hoe ontstaat dat?

We hebben allemaal dagelijks te maken met elektriciteit. Je stopt een stekker in het stopcontact en de lamp of computer werkt, we zien allemaal de bliksem wanneer het onweert en zodra de contactsleutel van een auto omgedraaid word dan start de auto met behulp van elektriciteit. Maar hoe ontstaat die elektriciteit? Er zijn meerdere manieren waarop elektriciteit opgewekt word. De meest voorkomende manieren zijn mechanisch (bijvoorbeeld de dynamo op een fiets) en chemisch (bijvoorbeeld de accu van een auto). Ik zal deze twee manieren hier uitleggen.

Lamp
Magneet en Spoel

Mechanisch

Op het moment dat je een koperdraad neemt en hier een magneet langs beweegt worden de vrije elektronen in de atomen van het koper van de ene atoom naar de volgende atoom, naar de volgende atoom enz... "gedrukt". Hierdoor ontstaat een heel klein elektrisch stroompje. Als je van het koperdraad een spoel maakt en de magneet in de spoel heen en weer beweegt dan word er al een grotere stroom opgewekt. Dit is het principe dat gebruikt word om elektriciteit op een mechanische manier op te wekken. Deze manier word onder andere gebruikt in de turbines (generatoren) van bijvoorbeeld kolencentrales maar ook in windmolens en de dynamo van een fiets.

Chemisch

Bij het chemisch opwekken van elektriciteit komt het er op neer dat er twee verschillende metalen in een zure vloeistof worden gestopt. Neem bijvoorbeeld een batterij. Een standaard batterij bestaat hoofdzakelijk uit drie verschillende materialen. De eerste is zink, dit is de minpool van de batterij (anode), deze stoot elektronen af. De tweede is koper, hiervan is de pluspool gemaakt (kathode), deze trekt elektronen aan. Tussen deze twee metalen zit een vochtige mix gemaakt van verschillende zuren en zouten, elektrolyt genoemd. Dit zorgt voor een chemische reactie die ervoor zorgt dat er stroom van de minpool naar de pluspool stroomt. Er zijn verschillende soorten batterijen die net weer andere materialen gebruiken maar het basisprincipe is altijd hetzelfde.

Batterij